NBSM 

Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en -masseurs vertegenwoordigt het werkveld. De NBSM erkent het NESM-diploma en de VOS-instituten. Tijdens de opleiding ben ik lid geworden.

NESM 

De Nederlandse Examenstichting voor Sportverzorging en -massage stelt proeve van bekwaamheid samen, instrueert en beheert een examinatorcorps en ziet toe op de kwaliteit van de tentamens. De NESM fungeert als toetsorgaan.

VOS 

De Vereniging Opleidingsinstituten Sportmassage streeft kwaliteitsverbetering van de aangesloten opleidings instituten na. Indien een instituut voldoet aan de eisen van de VOS dan wordt een erkenning verleend.

NBSM/NESM/VOS 

Deze drie organisaties zijn een uniek samenwerkings verband aangegaan. Onderwijs, werkveld en toetsinstanties bepalen gezamelijk het beleid. Transparantie, kwaliteitsverbetering en kwaliteitswaarborging zijn beleidsaspecten met een hoge prioriteit.

NBSM/NESM en VOS maken bindende afspraken en zorgen gezamelijk voor een constant streven naar kwaliteitsverbetering. De geslaagde cursist is daarmee up-to-date en heeft meer in zijn taken en dienstenpakket dan conventionele sportverzorgers/-masseurs. De benaderingswijze van deze drie organisaties is meer op de praktijk (competentie) gericht en daarmee onderscheiden zij zich van overige organisaties op dit gebied. In het lidmaatschap is een verzekering voor aansprakelijkheid inbegrepen.