Privacyverklaring

Op 25 mei treed de nieuwe privacywet in werking.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Muscle Care massage.

Muscle Care massage respecteert uw privacy  en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u  verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Muscle Care massage ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens Muscle Care massage verzameld en waarom.

Wanneer u een behandeling bij Muscle Care massage wenst  en u daarvoor  het contact formulier invult of telefonisch contact op neemt worden er gegevens gevraagd. Deze gegevens die u verstrekt worden gebruikt om een behandeling te kunnen uitvoeren. Mochten er onduidelijkheden zijn of is er meer relevante informatie nodig dan neem ik contact met u op. De gegevens die u verstrekt worden beveiligd opgeslagen. En alleen Muscle Care massage is degene die bij deze gegevens kan.

Als u e-mails of andere berichten naar mij verzend, is het mogelijk dat ik berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens voor zover die voor de desbetreffende behandeling noodzakelijk zijn.

Muscle Care massage verzameld of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb gekregen.

De informatie die u Muscle Care massage verstrekt wordt niet met derden gedeeld, alleen op uw verzoek. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Muscle Care massage biedt al haar klanten de mogelijkheid tot het inzien, laten veranderen, of laten verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een bepaald moment  is verstrekt. Voor alle duidelijkheid, mocht u een jaar nadat u een laatste behandeling hebt gehad niet meer in de praktijk zijn geweest, worden uw gegevens automatisch verwijderd.

Wilt u uw gegevens aan passen of uzelf uit bestanden van Muscle Care massage laten halen, kunt u contact op nemen. Zie de contact mogelijkheden op deze website.